Esdeveniments

Organitzem congressos, ponències i jornades informatives. També dissenyem campanyes de captació de fons dirigides a entitats socials (“fundraising”).

Consultoria

Assessorem a entitats o particulars en tots els àmbits de la comunicació (interna, institucional, màrqueting social o relació amb mitjans). També impartim formació de portaveus.

Imatge i xarxes

Realitzem vídeos temàtics o promocionals, falques radiofòniques, perfils en xarxes socials i disseny de pàgines web, revistes, logos i tot tipus de material corporatiu.

Gabinet de premsa

ealitzem vídeos temàtics o promocionals, falques radiofòniques, perfils en xarxes socials i disseny de pàgines web, revistes, logos i tot tipus de material corporatiu.

Portfolio
Codecs
Codecs
Graduats Socials de Castelló
BIWM

Comunicació amb impacte social positiu

considerem a les organitzacions o empreses com un ‘conjunt de públics’ implicats i afectats pel desenvolupament d’un projecte comú, amb decisions que impliquen un impacte.